Diagnostyka

chirurgia stomatologiczna

Zdjęcia pantomograficzne są dzisiaj podstawą wstępnej diagnostyki stomatologicznej.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu możemy uzupełnić je zdjęciami zgryzowo-skrzydłowymi, co pozwala na kompleksową i właściwą ocenę stanu uzębienia, patologii stawu skroniowo-zuchwowego i zatok. Zdjęcia diagnostyczne powinny być wykonywane na pierwszej wizycie i stanowią uzupełnienie badania przeglądowego jamy ustnej.

W naszym gabinecie korzystamy z tomografu renomowanej firmy Planmeca ProMax z możliwością wykonywania zdjęć pantomograficznych i tomograficznych 2D oraz 3D.

Tak rozbudowane zdjęcia umożliwiają wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach, obecności lub i brak dodatkowych zębów, zawiązków czy też prawidłowego położenia zębów mądrości. Kolejnym atutem stosowania takiego sprzętu w celach diagnostycznych jest możliwość zobaczenia niewidocznych w klasycznym badaniu ubytków (szczególnie na powierzchniach stycznych czy też pod wypełnieniami).

Tomografia 3D jest obecnie nieodzownym badaniem w planowaniu i przeprowadzaniu zabiegów implantacji zębów, podnoszenia dna zatoki (sinusliftu), czy augmentacji kości.

Dzięki zastosowaniu modułu Endo wykonujemy dokładniejszą diagnostykę i pełną mapę przebiegu kanałów zębowych, co umożliwia bardziej precyzyjna zaplanowanie i skuteczne przeprowadzenie leczenia kanałowego (in. endodontycznego).